Zamówienia powyżej 30 000 EUR

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Dostawa samochodu 9 osobowego typu bus

 

 

 

 21.06.2017

UWAGA: Zmiany w treści specyfikacji oraz terminu składania ofert

- ogłoszenie w dniu 21.06.2017:

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/f72b1520-eb0f-49fb-9825-61eebf1ab167

 


 

 

14.06.2017

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w dniu 14.06.2017:

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=07ff8d11-3e30-4d67-871a-f52ca3998461

 

 

 

 

 

  

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

dokument do pobrania

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ