Zamówienia powyżej 30 000 EUR

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Dostawa samochodu 9 osobowego typu bus

 

 

 

13.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

10.07.2017

Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia dot. zadania:

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

30.06.2017

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w dniu 30.06.2017

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=91169441-2475-4a19-a7ef-654ef1ff5932

 

 

  

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

dokument do pobrania

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ