Struktura organizacyjna

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

 

 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny

 

 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

 

 • Sekretariat / Kadry (samodzielne stanowisko)

 

 • Specjalista ds. Festiwalu / Organizator Pracy Artystycznej (samodzielne stanowisko)

 

 • Promocja i Reklama (samodzielne stanowisko)

 

 • ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
  - Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora
  - Kierownik Muzyczny
  - Aktorzy

 

 • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
  - Główny Księgowy
  - Zastępca Głównego Księgowego
  - Kasjer - Referent ds. Finansowych

 

 • IMPRESARIAT
  - Kierownik Impresariatu
  - Organizacja Widowni (organizatorzy widowni, kasa)
  - Obsługa Widowni (szatniarze, bileterzy)

 

 • DZIAŁ TECHNICZNY
  - Kierownik Techniczny
  - Obsługa Sceny (brygadzista sceny, maszyniści sceny, pracownicy techniczni)
  - Obsługa Światła i Dźwięku (operatorzy światła i dźwięku)
  - Pracownia Krawiecka
  - Pracownia Plastyczna
  - Pracownia Stolarsko-Modelatorska

 

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
  - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
  - Referent ds. Administracyjnych
  - Intendent
  - portierzy
  - sprzątaczki

 

 • ARCHIWUM

 

 • OBSŁUGA PRAWNA

 

 • BHP

 

 • OBSŁUGA PRZECIWPOŻAROWA PRZEDSTAWIEŃ

 


Poziom zatrudnienia:

- 45 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (44,5 etatów)

- 11 osób - stała współpraca

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ