Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ

 

Stanowisko: KIEROWNI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: KIEROWNI ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa dot. prowadzenia archiwów zakładowych,
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, rzetelność, systematyczność,
  •  predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej,

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

  • mile widziany kurs archiwisty I stopnia,

 

 Więcej szczegółów przeczytasz w poniższych linkach: 

 


 

 

 

 

 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ