Przedmiot działalności

Teatr Lalek Banialuka jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych scen lalkowych w Polsce. Od 1947 roku w Bielsku-Białej powstają widowiska, które pomimo różnorodności repertuarowej cechuje plastyczność, bogactwo środków formalnych, często inscenizacyjny rozmach. Tradycyjny repertuar dla najmłodszych uzupełniają widowiska skierowane do młodzieży i dorosłych. Obok inscenizacji klasyki literatury dziecięcej realizowane są teksty współczesnych polskich i światowych dramaturgów poruszające aktualne i ważne problemy dzisiejszego świata. Widowiska Banialuki prezentowane były w wielu kilkudziesięciu krajach światach i podczas najważniejszych, międzynarodowych festiwali teatralnych (Awinion, Edynburg, Charleville-Mézieres). Dbałość o najwyższy poziom artystyczny owocuje wieloma nagrodami oraz wyróżnieniami podczas konkursów, przeglądów i festiwali. Wśród licznych nagród są:
- Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży „Sztuka Młodym”,

- liczne Złote Maski, w tym za najlepszy spektakl roku za przedstawienie Król umiera oraz najlepsze przedstawienie w teatrach

  lalkowych: Piękna i Bestia, Zielony Wędrowiec, Mr Scrooge, Calineczka, W beczce chowany,
- ATESTY ASSITEJ (Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) – Świadectwa Wysokiej

  Jakości i Poziomu Artystycznego dla wielu przedstawień Banialuki,
- Nagrody w Konkursie Na Wystawienie Polskiej sztuki Współczesnej,
- nagrody aktorskie na festiwalach teatralnych.

Banialuka jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej – wielkiego święta teatru, w którym od 1966 roku biorą udział artyści z całego świata. Od 1966 r. w Bielsku-Białej występowało ponad 300 teatrów z ok. 50 krajów świata.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ