Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Zamówienia powyżej 30 000 EUR z dnia 09 kwiecień 2018 12:26:11

Informujemy, iż Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: 
Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza od Placu Bolesława Chrobrego do ulicy Henryka Sienkiewicza w Bielsku-Białej
wraz z wykonaniem izolacji pionowej ściany fundamentowej i instalacji uziemienia budynku Teatru Lalek Banialuka

od ulicy Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej.

 Szczegółowe informacje są dostępne na:

http://www.mzd.bielsko.pl/bip/index.php?str=80&przetarg=789
 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ