Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Majątek Teatru z dnia 23 kwiecień 2013 11:39:32

MAJĄTEK TEATRU:

Teatr znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 20, który jest własnością Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będące w jego posiadaniu.

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ