Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Rekrutacja z dnia 30 styczeń 2020 08:27:12

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: SPRZĄTACZKA

 

PRZEDMIOT NABORU:

Świadczenie usługi utrzymywania w czystości  wyznaczonych pomieszczeń w budynku Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej.

 

WYMAGANIA:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. stan zdrowia pozwalający na świadczenie pracy sprzątaczki w teatrze,
 3. posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. dyspozycyjność,
 7. odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność.
 10.  

WARUNKI PRACY:

 1. stanowisko: sprzątaczka,
 2. miejsce wykonywania pracy: Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,
 3. podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.
 4.  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  teatr@banialuka.pl - do dnia 05.02.2020 r. do godz. 09.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku sprzątaczki zostaną poinformowane telefonicznie.

 

DO POBRANIA 

 

 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ