Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Status prawny z dnia 18 kwiecień 2013 08:05:51

1. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana działa w oparciu o:

  • ustawę  roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 406),
  • ustawę o finansach publicznych,
  • ustawę o samorządzie gminnym,
  • ustawę o samorządzie powiatowym,
  • statut nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej (Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/537/2012 z dnia 28.08.2012 r.).

 

2. Teatr jest samorządową artystyczną instytucją kultury.

 

3. Nadzór i opiekę nad Teatrem sprawuje Gmina Bielsko-Biała.


4. Siedzibą Teatru jest miasto Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20.


5. Terenem działania Teatru jest obszar całego kraju, z możliwością prezentowania działalności poza granicami Polski.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ