Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Status prawny z dnia 18 październik 2016 14:46:04

1. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana działa w oparciu o:

  • ustawę  roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 poz. 406),
  • ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.),
  • ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),
  • ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.),
  • statut nadany przez Radę Miejską w Bielsku-Białej (Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/538/2012 z dnia 28.08.2012 r.).

 

2. Teatr jest samorządową artystyczną instytucją kultury.

 

3. Nadzór i opiekę nad Teatrem sprawuje Gmina Bielsko-Biała.


4. Siedzibą Teatru jest miasto Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20.


5. Terenem działania Teatru jest obszar całego kraju, z możliwością prezentowania działalności poza granicami Polski.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ