Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Struktura organizacyjna z dnia 22 kwiecień 2013 13:28:56

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

 

Dział / stanowisko zatrudnienie
# Dyrektor Naczelny i Artystyczny 1 osoba /1 etat/
# Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych 1 osoba /1 etat/
# Sekretariat / Kadry (samodzielne stanowisko) 1 osoba /1 etat/
# Specjalista ds. Festiwalu / Organizator Pracy Artystycznej (samodzielne stanowisko) 1 osoba /1 etat/
# Promocja i Reklama (samodzielne stanowisko) 1 osoba /1 etat/
# ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY XXXX
  - Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora wakat
  - Kierownik Muzyczny 1 osoba /umowa o dzieło/
  - Aktorzy

17 osób

/16 etatów + 1 umowa o dzieło/

# DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  XXXX
  - Główny Księgowy
1 osoba /1 etat/
  - Zastępca Głównego Księgowego 1 osoba /1 etat/
  - Kasjer - Referent ds. Finansowych
1 osoba /0,5 etatu/
# IMPRESARIAT  XXXX
  - Kierownik Impresariatu
1 osoba /1 etat/
  - Organizacja Widowni (organizatorzy widowni, kasa) 2 osoby /2 etaty/
  - Obsługa Widowni (szatniarze, bileterzy) 3 osoby /zlecenia/
# DZIAŁ TECHNICZNY  XXXX
  - Kierownik Techniczny 1 osoba /1 etat/
  - Obsługa Sceny (brygadzista sceny, maszyniści sceny, pracownicy techniczni) 3 osoby /3 etaty/
  - Obsługa Światła i Dźwięku (operatorzy światła i dźwięku) 4 osoby /2,5 etatu + zlecenie/
  - Pracownia Krawiecka 2 osoby /2 etaty/
  - Pracownia Plastyczna 2 osoby /2 etaty/
  - Pracownia Stolarsko-Modelatorska (2 osoby) 2 osoby /2 etaty/
# DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY  XXXX
  - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
wakat
  - Referent ds. Administracyjnych (1/2 etatu) 1 osoba /0,5 etatu/
  - Intendent 1 osoba /1 etat/
  - portierzy 4 osoby /4 etaty/
  - sprzątaczki
2 osoby /zlecenia/
# ARCHIWUM - - -
# OBSŁUGA PRAWNA 1 osoba /zlecenie/
# BHP 1 osoba /zlecenie/
# OBSŁUGA P.POŻ. PRZEDSTAWIEŃ 1 osoba /zlecenie/

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ