Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Struktura organizacyjna z dnia 22 kwiecień 2013 13:29:53

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

 


Dyrektor Naczelny i Artystyczny  

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych  

Sekretariat / Kadry (samodzielne stanowisko)  

Specjalista ds. Festiwalu / Organizator Pracy Artystycznej (samodzielne stanowisko)  

Promocja i Reklama (samodzielne stanowisko)  

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY  
  - Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora  
  - Kierownik Muzyczny  
  - Aktorzy  
#   DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY  
  - Główny Księgowy
 
  - Zastępca Głównego Księgowego  
  - Kasjer - Referent ds. Finansowych
 

IMPRESARIAT  
  - Kierownik Impresariatu
 
  - Organizacja Widowni (organizatorzy widowni, kasa)  
  - Obsługa Widowni (szatniarze, bileterzy)  

DZIAŁ TECHNICZNY  
  - Kierownik Techniczny  
  - Obsługa Sceny (brygadzista sceny, maszyniści sceny, pracownicy techniczni)  
  - Obsługa Światła i Dźwięku (operatorzy światła i dźwięku)  
  - Pracownia Krawiecka  
  - Pracownia Plastyczna  
  - Pracownia Stolarsko-Modelatorska (2 osoby)  

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY  
  - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
 
  - Referent ds. Administracyjnych (1/2 etatu)  
  - Intendent  
  - portierzy  
  - sprzątaczki
 

ARCHIWUM  

OBSŁUGA PRAWNA  

BHP  

OBSŁUGA P.POŻ. PRZEDSTAWIEŃ  

 

Poziom zatrudnienia:

- 45 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (44,5 etatów)

- 8 osób - stałe zlecenia, umowy o dzieło

- 3 osoby - stała współpraca

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ