Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Struktura organizacyjna z dnia 16 kwiecień 2013 15:03:34

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

 
 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny
 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

 

 • Sekretariat / Kadry (samodzielne stanowisko)
 • Specjalista ds. Festiwalu / Organizator Pracy Artystycznej (samodzielne stanowisko)
 • Promocja i Reklama (samodzielne stanowisko)

 

 • ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
  - Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora
  - Kierownik Muzyczny
  - Aktorzy

 

 • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
  - Główny Księgowy
  - Zastępca Głównego Księgowego
  - Kasjer - Referent ds. Finansowych

 

 • IMPRESARIAT
  - Kierownik Impresariatu
  - Organizacja Widowni
  (organizatorzy widowni, kasa)
  - Obsługa Widowni (szatniarze, bileterzy)

 

 • DZIAŁ TECHNICZNY
  - Kierownik Techniczny
  - Obsługa Sceny (brygadzista sceny, maszyniści sceny, pracownicy techniczni)
  - Obsługa Światła i Dźwięku (operatorzy światła i dźwięku)
  - Pracownia Krawiecka
  - Pracownia Plastyczna
  - Pracownia Stolarsko-Modelatorska

 

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
  - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
  - Referent ds. Administracyjnych
  - Intendent
  - sprzątaczki
  - portierzy

 

 • ARCHIWUM
   

 

 

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ