Poprzednie wersje

Wersja archiwalna działu Struktura organizacyjna z dnia 17 kwiecień 2013 12:35:57

Działy i stanowiska pracy w Teatrze

(według Regulaminu Organizacyjnego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej z dnia 29 września 2011 r.)

 

 

 • Dyrektor Naczelny i Artystyczny
 •  

 • Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
 •  

 • Sekretariat / Kadry (samodzielne stanowisko)
 •  

 • Specjalista ds. Festiwalu / Organizator Pracy Artystycznej (samodzielne stanowisko)
 •  

 • Promocja i Reklama (samodzielne stanowisko)
 •  

 • ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
  - Konsultant Programowy / Asystent Dyrektora
  - Kierownik Muzyczny (umowa o dzieło)
  - Aktorzy (16 osób + 1 osoba zatrudniona na umowę o dzieło)
 •  

 • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
  - Główny Księgowy
  - Zastępca Głównego Księgowego
  - Kasjer - Referent ds. Finansowych (1/2 etatu)
 •  

 • IMPRESARIAT
  - Kierownik Impresariatu
  - Organizacja Widowni
  (organizatorzy widowni, kasa - 2 osoby)
  - Obsługa Widowni (szatniarze, bileterzy - 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie)
 •  

 • DZIAŁ TECHNICZNY
  - Kierownik Techniczny
  - Obsługa Sceny (brygadzista sceny, maszyniści sceny, pracownicy techniczni - 3 osoby)
  - Obsługa Światła i Dźwięku (operatorzy światła i dźwięku - 2 i 1/2 etatu + 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie)     
  - Pracownia Krawiecka (2 osoby)
  - Pracownia Plastyczna (2 osoby)
  - Pracownia Stolarsko-Modelatorska (2 osoby)
 •  

 • DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
  - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy (wakat)
  - Referent ds. Administracyjnych (1/2 etatu)
  - Intendent
  - sprzątaczki (2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie)
  - portierzy (4 osoby)
 •  

 • ARCHIWUM

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ