Organizacja Festiwalu

Teatr od 1966 roku jest organizatorem kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, który odbywa się w cyklu dwuletnim w Bielsku-Białej.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej – jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przeglądów teatralnych – jest uznanym w środowiskach twórczych w Polsce i za granicą przeglądem spektakli teatrów lalek, prezentującym najnowsze trendy w dziedzinie sztuki lalkarskiej, a także spektakle realizowane w konwencjach i technikach tradycyjnych. Począwszy od roku 1966 regularnie co dwa lata przyjeżdżają do Bielska najznamienitsze zespoły teatru lalkowego i szeroko pojętego teatru plastycznego z całego świata. Otwartość na wszelkie teatralne nurty, konwencje i stylistyki, a także zapraszanie do udziału w przeglądzie przedstawień adresowanych do widzów dorosłych czyni bielski festiwal niezwykle atrakcyjnym. Podczas festiwalu, obok spektakli prawdziwych mistrzów lalkarskiej profesji, prezentowane są widowiska artystów i teatrów poszukujących nowych form artystycznej wypowiedzi.
W latach 60., 70. i 80. Bielsko było jedynym w Europie miejscem spotkania teatrów ze Wschodu i z Zachodu oraz konfrontacji europejskiego teatru lalek z teatrem światowym.
Na przestrzeni lat w Bielsku-Białej gościli wszyscy najznakomitsi artyści, dziś tworzący historię światowego teatru lalek, m.in.: Albrecht Roser, Eric Bass, Joan Baixas, Roman Paska, Josef Krofta ze słynnym teatrem Drak, a także Peter Schumann z legendarnym Bread and Puppet Theatre i wielu innych twórców. Szeroko prezentowany i promowany był polski teatr lalek;
do dziś obecność na bielskim festiwalu otwiera wielu zespołom drogę na ważne międzynarodowe festiwale. Od 1998 roku festiwal ma charakter konkursu.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej jest adresowany nie tylko do środowiska lalkarskiego z Polski i zagranicy, ale przede wszystkim stanowi niezwykle ciekawą i niezastąpioną ofertę kulturalną dla mieszkańców Bielska-Białej i stale cieszy się niemalejącym zainteresowaniem tutejszej publiczności. Festiwalowe spektakle odbywają w salach teatralnych i w plenerach: w parkach, na placach i ulicach Bielska-Białej, co powoduje, że nastrój teatralnego święta jest odczuwalny w całym mieście. Festiwalowi towarzyszą od zawsze liczne akcje i działania plastyczne, instalacje, wystawy, spotkania i seminaria. Wszystkie te działania czynią go atrakcyjnym dla szerokiego kręgu odbiorców.

Więcej o ostatnich edycjach Międzyanrodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej:
http://www.banialuka.pl/festiwal/?s=archiwum

 

Kolejny XXVII Międzyanrodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej odbędzie się w maju 2016 roku.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ