Instrukcja obsługi strony BIP

Instrukcja obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej

Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

 

Nawigacja

 • Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana odbywa się poprzez menu główne umiejscowione po lewej stronie ekranu, podzielone na działy ogólne.
 • Działy ogólne mogą zawierać dodatkowe ukryte działy szczegółowe, które stają się widoczne po kliknięciu na zakładkę działu ogólnego.
 • Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest na stronie "mapa serwisu".
 • Menu główne jest cały czas widoczne – w każdej chwili, z każdej podstrony możliwe jest przejście na inną podstronę lub stronę główną Biuletynu.
 • Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w lewej górnej części ekranu.
 • Przejście na stronę główną Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego ZItzmana jest możliwe poprzez kliknięcie loga Teatru w prawej dolnej części ekranu.


Wyszukiwarka
Po lewej stronie, poniżej Menu głównego dostępna jest tzw. wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej BIP Teatru Lalek Banialuka.

Elementy strony
Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:

 • panel górny z logo BIP,
 • panel dolny z logo Teatru Lalek Banialuka,
 • menu główne,
 • wyszukiwarka,
 • tytuł strony,
 • treść strony,
 • przycisk "Drukuj" (po prawej stronie poniżej panelu górnego),
 • informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które daną informacje utworzyły (autor), opublikowały, modyfikowały oraz daty wykonania każdej z wymienionych wcześniej czynności na konkretnej stronie
 • licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu,
 • rejestr zmian dokonanych na stronie.


Możliwe jest wyświetlanie treści stron w wersji dogodnej dla osoby odwiedzającej stronę, poprzez zwiększenie czcionki klikając na przyciski A- , A, A+ (umiejscowione po prawej stronie, poniżej panelu głównego, obok przycisku „Drukuj”.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ