Działalność edukacyjna

Teatr może prowadzić działalność edukacyjną w zakresie teatru, form parateatralnych i innych dziedzin artystycznych.

 

Zadania edukacyjne realizowane są w siedzibie Teatru i poza nią w oparciu o własne możliwości kadrowe oraz na zasadzie zleceń.

 

Teatr może ogłaszać konkursy na opracowanie programów edukacyjnych oraz na realizację konkretnych zadań edukacyjnych.

 

Teatr może współpracować z partnerami zewnętrznymi w zakresie działalności edukacyjnej.

 


 

Zajęcia, prowadzone przez aktorów Banialuki, adresowane są różnych grup wiekowych - od dzieci najmłodszych, poprzez uczniów różnych szkół i studentów, aż do uczestników dorosłych (np. warsztaty dla nauczycieli). Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów poza siedzibą Teatru.

W bogatej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.:

- Oprowadzanie po magicznych miejscach Teatru

- Warsztaty aktorskie

- Warsztaty animacji

- Warsztaty teatralno-muzyczne

- Warsztaty ekologiczno-teatralne

- Warsztaty z emisji głosu

- Warsztaty teatru cieni

- Warsztaty aktorsko-animacyjne.

 

W sezonie 2015/2016 przeprowadzono 152 zajęć edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 6 750 osób.

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ