Dotacje

Urząd Miasta w Bielsku-Białej co roku przyznaje Teatrowi Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana dotację podmiotową na działalność statutową.

 

Ponadto Teatr ubiega się o dotacje celowe i granty na działalność merytoryczną z innych źródeł (budżety jednostek samorządu terytorialnego i państwa oraz środki Unii Europejskiej).

TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ